Öz-özüňi ýygnamak servikal swab (toplum)

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: FS-H11

Niýetlenen ulanmak: Öýde öz-özüňi ýygnamak, HPV DNK, ýatgy ýatagyny ýygnamak, durnuklaşdyrmak we daşamak, saklamak üçin bir-bir ulgamdan peýdalanmak aňsat.

Material: Lukmançylyk derejeli gubka, PU

Sterilizasiýa: şöhlelenme

Möhleti: 2 ýyl

Şahadatnama: CE

OEM: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WX20220811-115721
WX20220811-114139
FS-H11
Öz-özüňi ýygnamak servikal swab toplumy
Öz-özüňi ýygnamak servikal swab toplumy
WX20220811-104453
WX20220811-121115
WX20220811-121304
WX20220811-121200
WX20220811-121227

Duýduryş

1. Jynsy durmuşyň taryhy ýok;Aýbaşy, göwrelilik we laktasiýa döwründe ulanmakdan gaça duruň;

2. Jyns agzalarynyň zeperlenmeleri (şikes, hirurgiýa, çişme, çiş) ýa-da ýakynda ýatgys operasiýasyny geçiren aýallaryň (krioterapiýa, elektrokasiýa, basma, lazer) ulanmakdan gaça duruň.Uteiti servisit ilki bilen bejermeli, soň bolsa dikeldilenden soň nusga almaly;

3. Synagdan 24 sagat öň jyns ýa-da hammam etmäň;Waginal suwaryş ýa-da wena içindäki dermanlar, nusga almazdan 3 günüň dowamynda edilmeli däldir;

4. conditionagdaýy agyr we synag wagtynda janyna howp abanýanlar;

5. Bu önüm garaşsyz gaplamak bilen bir gezek ulanylýan önüm, diňe şahsy peýdalanmak üçin, bir adam üçin bir toplum, paýlaşmaga rugsat berilmeýär.

6. Garaşsyz gaplama zaýalananda, nusga alýan kellesi turba täsir edende ýa-da nusga alýan kellesi turbadan aýrylanda ulanmaň;

7. Önüm köp adam tarapyndan ulanyldy we nusga alma operasiýasy howpsuz we agyrysyz, ýöne henizem beýlekileriň ýanynda etmek maslahat berilýär;

8. Synag wagtynda gan akma ýa-da dowamly agyry ýüze çyksa, operasiýany derrew bes ediň we bejergi üçin hassahana gidiň.

9. Ulanylanda, önümiň gutarýan senesine üns beriň, möhleti geçen önümi ulanmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Gaplamak belgisine üns beriň we bukjanyň zaýalanandygyny barlaň.Zeper ýeten bolsa, ulanmak düýbünden gadagan.

11. Ulanylandan soň lukmançylyk galyndylaryny bejermek usuly boýunça taşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki: