Oropharyngeal Swab

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: TFS-TC (1503LMZ22ZR)

Maksatly ulanmak: Öýjük medeniýeti, DNK / RNK kesgitlemek we ş.m. üçin agyz boşlugyndan siňdirilen öýjükler we wiruslar ýaly biologiki nusgalary ýygnaň.

Material: Neýlon sürü sürüsi

Bölüniş nokady: uzynlygy 30mm / uzynlygy 150mm

Sterilizasiýa: şöhlelenme

Möhleti: 2 ýyl

Şahadatnama: CE, FDA

OEM: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

ÜSTÜNLIKLER

Haryt bellikleri

TFS-TC (1503LMZ22ZR) - 口腔 采样 _01

ÖNÜMLER MAGLUMATY

Önümiň ady: Agyzdan nusga alma

Önümiň beýany: Bir gezek ulanylýan nusga ýygyndysy

Maksatly ulanmak: Dilden nusga almak

Maslahat materialy: Neýlon sürüldi

Taýýar material: ABS

TFS-TC (1503LMZ22ZR) - 口腔 采样 _05

Aýratynlyklar

Neýlon uç

Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa

DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok

Kebşirlenen nokat

Kesilen nokat tutawajy, kellesi transport turbasyna aňsatlyk bilen döwülýär

Aýry-aýry gaplanan

lradiýasiýa sterilizasiýasy kagyz poli haltajyga aýratynlykda gaplanýar

TFS-TC (1403LMZ10ZR) 口腔 采样 _10

GURAMALAR

Bukjany açyň we nusga almany alyň

Nusga ýygnandan soň, ony turba salyň

Çeňňek çybygyny nusga alýan swabyň döwýän nokady boýunça döwüň we swab kellesini nusga turbasynda goýuň

Turbanyň gapagyny berkidiň we ýygnamak maglumatlary görkeziň

IMG_8644
IMG_8141
IMG_8150

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Näsaglaryň rahatlygyny we nusgalary ýygnamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümleri adam anatomiýasynyň aýratynlyklaryna görä optimizirläň.

  Nilon süýüminiň nusga ýygnamagyny we goýberilmegini ýokarlandyrmak üçin spreý tehnologiýasyny pürküň.
  Adaty süpürgelerden düýpgöter tapawutlylykda, sürüli neýlon süýüminiň gurluşy we materialy öýjükleri çalt we täsirli herekete getirip biler we suwuk nusgalaryň süýüm paketleriniň arasyndaky kapilýar hereketleri bilen gidrawliki siňmegine kömek edip biler.Çalt we düýpli elitasiýany tamamlamak üçin sürüli swab tarapyndan ýygnanan nusgalar swabyň üstünde ýüklener.

  Neýlon akym tehnologiýasy
  Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa
  DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok
  Kebşirlenen nokat