Turbadaky dilden nusga alma

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: TFS-T (YC)

Niýetlenen ulanmak: Gury nusga alma toplumy, gaty turba

Material: Neýlon sürü sürüsi

Bölüm nokady: islege bagly

Sterilizasiýa: şöhlelenme

Möhleti: 2 ýyl

OEM: logo ýüpek ekran bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

ÖNÜMLER MAGLUMATY

Önümiň ady: Turbadaky nusga kolleksiýasy

Model: TFS-T (YC)

Aýratynlyklary: Swab we turbanyň nusgasy

Maksatly ulanmak: Dildar nusgalar ýygyndysy, gury nusga

Turba materialy: ABS

Greenaşyl turba materialy: ABS

Reňk: OEM elýeterli

TFS-T (YC) 2

Aýratynlyklar

20211113141145

Neýlon uç

Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa
DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok

Kebşirlenen nokat

Kebşirlenen arakesme tutawajy, kellesi transport turbasyna aňsatlyk bilen döwülýär

ÖNÜM KESELI

IMG_8657
IMG_8656

J.able Flocked Swab

Näsaglaryň rahatlygyny we nusgalary ýygnamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümleri adam anatomiýasynyň aýratynlyklaryna görä optimizirläň.

Nilon süýüminiň nusga ýygnamagyny we goýberilmegini ýokarlandyrmak üçin spreý tehnologiýasyny pürküň.
Adaty süpürgelerden düýpgöter tapawutlylykda, sürüli neýlon süýüminiň gurluşy we materialy öýjükleri çalt we täsirli herekete getirip biler we suwuk nusgalaryň süýüm paketleriniň arasyndaky kapilýar hereketleri bilen gidrawliki siňmegine kömek edip biler.Çalt we düýpli elitasiýany tamamlamak üçin sürüli swab tarapyndan ýygnanan nusgalar swabyň üstünde ýüklener.

Neýlon akym tehnologiýasy
Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa
DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok
Kebşirlenen nokat


  • Öňki:
  • Indiki: