Mikrobiologiýa nusgalaryny ýygnamak we ulag çözgütleri

Agyz boşlugy (Kit) - Öýjük medeniýeti, DNK / RNK kesgitlemek we ş.m. üçin agyz boşlugyndan siňdirilen öýjükler we wiruslar ýaly biologiki nusgalary ýygnaň.
 
Nasofargeal, bokurdak çişmesi (Kit) - Dümew, HFMD we beýleki dem alyş wiruslary üçin adam nasofargeal we dem alyş ýollaryndan wirus nusgalaryny ýygnaň.
 
Ervatgy, peşew çykaryjy (Kit) - Ginekologiýa klinikasynda we fiziki barlag merkezinde TCT we HPV barlagy üçin adam ýatgysynyň, waginanyň we peşew çykaryşynyň öýjüklerini we sekresiýa nusgalaryny ýygnaň.
 
Fecal Swab (Kit) - Içege ýokanç keselleri, iýmit siňdiriş ýollarynyň parazit ýokançlyklary, zyýanly çişler, aşgazan asty we gepatobiliar ulgam keselleri we ş.m. üçin fekal nusgalaryny ýygnaň.
 
Tüýkülik ýygyndysy - DNK / RNK çykarmak üçin agyz mukozasynyň tüýkülik öýjüklerini ýygnaň.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7