Laboratoriýa sarp ediş çözgütleri

J.able mikro material eksperimenti, gen in engineeringenerçilik synagy, sub fiziki synag, öýjük prosesi synagy we ş.m. ýaly dürli fiziki lukmançylyk gözleglerinde giňden ulanylyp bilinýän yzygiderli laboratoriýa sarp ediş materiallaryny üpjün edýär.
Biziň kompaniýamyz güýçli galyndy dizaýn ukybyna, maşyn gurallaryny takyk gaýtadan işlemäge we plastmassa emele getiriş ukybyna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, pudaga dürli galyndylary ösdürmek we önümi özleşdirmek hyzmatlaryny hödürleýäris.
Tüýkülik kolleksiýalary, nusga turbalary, merkezden gaçyryş turbalary, turbalar üçin maslahatlar, PCR turbalary, sanjym aýlawlary we iňňeler, kompýuter doňduryjy gutular, nurbat gapagy mikrotublar, serologik turbalar ...