Boş taýak gubka swab

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: FS-H10 (15025HM)

Maksatly ulanmak: Bokurdakdan nusga almak, agyz boşlugy, tüýkülik ýygnamak

Material: Lukmançylyk gubkasy, PU, ​​salow taýagy

Sterilizasiýa: şöhlelenme

Möhleti: 2 ýyl

Şahadatnama: CE, FDA

OEM: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

ÖNÜMLER MAGLUMATY

Haryt ady Köpük swab
Arza Agyz, tüýkülik nusgasy
Maslahat materialy Poliuretan köpük
Dykyzlygy 1.75lb / kesmek
Gözenegiň ululygy 100poresin2 + 20%
Taýýar material PP
Reňk Ak
3

4

6
7

gowulandyrmagy dowam etdiriň, bazaryň we dükanyň standart talaplaryna laýyk çözgüdiň gowy hiline göz ýetiriň.Biziň kärhanamyzda ýokary hilli kepillik programmasy bar, aslynda Zawod çeşmesi Hytaý lomaý steril lukmançylyk nusgalary kolleksiýasy köpük transport swablary üçin döredildi, Islendik zat, iň uly habarymyz bilen tölenip bilner!

Zawodyň çeşmesi China Sponge Nasal Swab, Nasal Swab, Has köp müşderini begendirmek we kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Hormatly kompaniýaňyz bilen şu pursatdan başlap, geljege çenli deň, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak esasynda bu mümkinçiligi pikir edip, uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

Bu şygary göz öňünde tutup, indi Hytaý üçin OEM China Swab Nasal lomaý fabrigi bokurdak köpük Swab burun nusgasy kolleksiýasy lukmançylyk steril gubka Swab, iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň biri bolmak üçin ösdik. deslapky şertleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis we siziň bilen özara täsirli kärhana nikalaşmagyna tüýs ýürekden garaşýarys!

China OEM China köpük maslahat Swab, gubka swab köpük, Müşderini kanagatlandyrmak ilkinji maksadymyz.Biziň wezipämiz yzygiderli öňe gidişlik etmek bilen ajaýyp hil yzarlamakdyr.Öňe gidişligiňizi we bilelikde abadan geljegi gurmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: