Kompaniýanyň tertibi

takmynan 01

Kompaniýanyň tertibi

2014-nji ýylda döredilen Şençzhenen J.able Bio Co., Ltd. Hytaýyň Economicörite Ykdysady Zonasynda, milli ykdysady merkez şäheri we Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, 2000 inedördül metr meýdany eýeleýär, şol sanda 100,000 synply GMP zawody otaglar we 10,000 laboratoriýa, polo positiveitel dolandyryş otagy, steril otag, mikrob çäkli otag, lukmançylyk arassa suw ulgamy.

J.able mikrobiologiki nusgalary ýygnamak we tranport çözgütleri, laboratoriýa üçin sarp edilýän çözgütler, arassa otag çözgütleri ýaly lukmançylyk enjamlarynda ýöriteleşendir.

Mikrobiologiki nusgalary ýygnamak we tranport çözgütleri: DNK synag toplumy, orofargeal we nazofargeal swab, neýlon sürüji çiş, köpük / etrap swab, ýatgy HPV nusgasy, bir gezek ulanylýan wirus nusga alma turbasy, tüýkülik ýygnamak toplumy, In vitro anyklaýyş reagentleri genetiki synag, bio-farmasewtika, hassahanalar, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi, anyklaýyş reagenti we kazyýet seljermesi we ş.m. üçin ulanylýar.

Laboratoriýa üçin sarp edilýän çözgütler: kriogen flakon, sentrifuga turbasy, geçiriji turba, sanjym aýlawy, nusga turbasy, kompýuter doňduryjy gutusy we ş.m. Öýjük medeniýeti, material materiallary, kitaphananyň gurluşygy we anyklaýyş reagentleri zerur.

Arassa otag swab çözgütleri: arassa köpükli swab, poliester swab, mikrofiber swab we ş.m. arassalaýjy sarp ediş serişdeleri.

Içerde we daşary ýurtlarda köp gözleg institutlary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk sebäpli önümlerimiziň köpüsinde CE, FDA, ISO13485, lukmançylyk önümleriniň şahadatnamalarynyň eksporty, Biokompatisiýa synagy we SGS hasabaty bar.Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin uly tagalla edýäris.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.

Önümler üçin täze pikirleriňiz ýa-da düşünjeleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň bilen bilelikde işlemäge we ahyrsoňy size kanagatlanarly önümleri getirmäge şat.

Greenaşyl önümi we ýaşyl telekeçiligi amala aşyrmak üçin iň oňat önümler, iň gowy hyzmat, iň oňat gözleg we gözleg işlerine bagyşlanan J.able.

J.able, bir gezek ulanylýan laboratoriýada öňdebaryjy bolup biliň.